Sơ đồ chung cư Thành An Tower 21 Lê Văn Lương.

Sơ đồ chung cư Thành An Tower 21 Lê Văn Lương.

Chủ đầu tư là tổng công ty Thành An và đối tác đầu tư Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Ba Đình . Thành An Tower 21 Lê Văn Lương là một dự án cao 30 tầng được đầu tư theo mô hình khu nhà ở, cung cấp dịch vụ thương mại, văn phòng có chức năng phát triển quỹ nhà ở nâng cao.

 

  1. Sơ đồ tổng quan Thành An Tower 21 Lê Văn Lương

2. Sơ đồ mặt bằng chi tiết 21 Lê Văn Lương.

+ Diện tích căn hộ 01: 79,1m2.

+ Diện tích căn hộ 02: 79,2m2.

+ Diện tích căn hộ 03: 79,2m2.

+ Diện tích căn hộ 04: 115,4m2.

+ Diện tích căn hộ 05: 102,6m2.

+ Diện tích căn hộ 06: 68,5m2.

+ Diện tích căn hộ 07: 79,1m2.

+ Diện tích căn hộ 08: 

+ Diện tích căn hộ 09: 76,9m2.

 

so-do-thanh-an-tower-21-le-van-luong-can-ho-03

Sơ Đồ Thành An Tower 21 Lê Văn Lương Căn Hộ 03

so-do-thanh-an-tower-21-le-van-luong-can-ho-03

Sơ Đồ Thành An Tower 21 Lê Văn Lương Căn Hộ 04

 

so-do-thanh-an-tower-21-le-van-luong-can-ho-04

Sơ Đồ Thành An Tower 21 Lê Văn Lương Căn Hộ 05

so-do-thanh-an-tower-21-le-van-luong-can-ho-05

Sơ Đồ Thành An Tower 21 Lê Văn Lương Căn Hộ 06

so-do-thanh-an-tower-21-le-van-luong-can-ho-07

Sơ Đồ Thành An Tower 21 Lê Văn Lương Căn Hộ 07

so-do-thanh-an-tower-21-le-van-luong-can-ho-08

Sơ Đồ Thành An Tower 21 Lê Văn Lương Căn Hộ 08

so-do-thanh-an-tower-21-le-van-luong-can-ho-09

Sơ Đồ Thành An Tower 21 Lê Văn Lương Căn Hộ 09

2. Diện tích căn hộ chi tiết chung cư 21 Lê Văn Lương

+ Diện tích căn hộ 10: 105,4m2.

+ Diện tích căn hộ 11: 72,2m2.

+ Diện tích căn hộ 12: 102,4m2.

+ Diện tích căn hộ 13: 77,1m2.

so-do-thanh-an-tower-21-le-van-luong-can-ho-10

Sơ Đồ Thành An Tower 21 Lê Văn Lương Căn Hộ 10

 

so-do-thanh-an-tower-21-le-van-luong-can-ho-12

Sơ Đồ Thành An Tower 21 Lê Văn Lương Căn Hộ 12

 so-do-thanh-an-tower-21-le-van-luong-can-ho-13

Sơ Đồ Thành An Tower 21 Lê Văn Lương Căn Hộ 13

3. Sơ đồ mặt bằng căn hộ chi tiết Thành An Tower căn hộ 14-15-16:

+ Diện tích căn hộ 14: 102,7m2

+ Diện tích căn hộ 15: 106,5m2.

+ Diện tích căn hộ 16: 

so-do-thanh-an-tower-21-le-van-luong-can-ho-14

Sơ Đồ Thành An Tower 21 Lê Văn Lương Căn Hộ 14

so-do-thanh-an-tower-21-le-van-luong-can-ho-15

Sơ Đồ Thành An Tower 21 Lê Văn Lương Căn Hộ 15

so-do-thanh-an-tower-21-le-van-luong-can-ho-16

Sơ Đồ Thành An Tower 21 Lê Văn Lương Căn Hộ 16

Leave a Reply